Baas over je Slaap

Dit individuele traject is een investering in jezelf, je gezondheid en geeft je de regie terug over je lichamelijke en geestelijke welzijn, goede slaap is daar de basis voor! Je weet hoe je zorgt  voor een meer ontspannen relatie met slaap en staat minder moe op..

We starten met een uitgebreide intake van 60-90 minuten, daarin inventariseren we je slaapsituatie en bespreken we je hulpvraag. Je gaat een slaapdagboek bijhouden waar ik een analyse van maak. We plannen een terugkoppelgesprek en bespreken de bevindingen. Het doel dat je wil bereiken stellen we vast en het plan hoe dat te bereiken. Het vervolg omvat 4 coachgesprekken. 

€560,00 incl. BTW

(betaling in termijnen mogelijk)