Binnen veel bedrijven zoekt men naar een nieuwe balans. 

Een gezonde leefstijl maakt het verschil. Nu en in de toekomst. Het omvat alle aspecten van het leven: inspanning, ontspanning, gezonde voeding, bewegen en slapen. Het realiseren van een duurzame verandering vraagt om een duidelijk doel, een doordachte aanpak, tijd en doorzettingsvermogen.

Wellicht vindt u het als werkgever lastig om u  te bemoeien met de privé-situatie of leefwijze van uw werknemer. Ik wil u laten zien dat mijn preventieve aanpak voor uw werknemers een vorm is van goed werkgeverschap. Het levert uw organisatie op vele vlakken een gunstig resultaat op: een lager ziekteverzuim, energieke en gemotiveerdere werknemers, een duurzamere inzetbaarheid van professionals, een positief werkklimaat, een goede uitstraling naar nieuw aan te trekken medewerkers én zelfs meer rendement en positiever (financieel) resultaat.

Ik help u en uw medewerkers graag met het vergaren van de juiste kennis, het ontwikkelen van nieuwe inzichten, het doorbreken van vastgeroeste gewoontes én het aanleren van nieuwe. Gaat u met uw medewerkers de uitdaging aan?

Uw winst 

Samen met uw medewerkers realiseren we een concrete en duurzame verandering. Daarmee zijn én blijven medewerkers gezonder, fitter, gemotiveerder, positiever en meer ontspannen aan het werk. Zo ontstaat er meer verbinding tussen mensen en binnen het bedrijf. Een goed werkgever biedt mensen de ruimte om gezond hun werk te kunnen doen en zich positief te ontwikkelen.

Wedden dat uw medewerkers ook makkelijker en sneller de gewenste resultaten en prestaties behalen?

Mijn aanpak

Samen met u en uw medewerkers ontdek ik welke investeringen nodig zijn voor een gezonde en actieve leefstijl.  Dat zorgt ervoor dat mijn interventies naadloos aansluiten op de uitdagingen en persoonlijke behoeften van de mensen, alle benodigde onderdelen aan bod komen en we samen de beoogde verandering realiseren.

Ik adviseer werkgevers om actief mee te doen. Dan ervaart u de verandering die medewerkers doorlopen, wat mensen nodig hebben en hoe u daar als werkgever goed op in kunt spelen. Tegelijkertijd ervaart u dan zelf ook de voordelen van een nieuwe, gezonde en actieve leefstijl.

Het Werk aan Leefstijl programma

 Afhankelijk van de wensen en behoeften bouw ik een programma op. Enkele punten kunnen zijn:

  • 1-op-1-gesprekken/coaching met individuele medewerkers. Hierbij pakken we  een specifiek thema of een combinatie van thema’s aan.
  • Gesprekken/coaching met groepjes medewerkers (6-8 personen). Ook hierbij gaan we in op specifieke thema’s of een combinatie daarvan.
  • Themabijeenkomsten over specifieke Leefstijl onderwerpen. Mensen gaan naar huis met een persoonlijk actieplan.
  • Ik ben aanwezig op het bedrijf zodat mensen bij mij kunnen binnenlopen met vragen.

De investering

De financiële investering die u doet door het inschakelen van Werk aan Leefstijl is te overzien en bedraagt gemiddeld 500 euro per persoon. Dat terwijl verzuim van één medewerker u gemiddeld zo’n 250 euro per dag kost, naast de kosten van mogelijk een lagere omzet, teleurgestelde klanten en de extra belasting van collega’s die het werk moeten overnemen of de inhuur van een professional die uw medewerker moet vervangen.

Garantie

Aan het begin en einde van mijn  interventies meet ik hoe medewerkers zich ontwikkelen. We werken er naar toe dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid kan nemen en zelf de goede keuzes blijft maken om een gezonde leefstijl te behouden. Dat versterkt mensen en maakt hen onafhankelijk. Dat betekent dat u de garantie hebt dat aan het einde van de interventie de medewerker zelfstandig verder kan.

Natuurlijk mag u altijd bellen als er onverhoopt toch iets is of dat u nieuwe mensen aanneemt voor wie leefstijl ook een uitdaging is.