Verzuimkosten

Het verzuim van een werknemer in 2019 was gemiddeld 8 werkdagen. De verzuimkosten bedragen gemiddeld per dag €250,00.

Naast verzuim kan een medewerker wel werken doch minder productief zijn door lichamelijke klachten t.g.v. overgewicht. Een werknemer kan door slaapgebrek (stress thuissituatie) werkzaamheden niet goed uitvoeren, hierdoor ligt een conflict met collega's op de loer. Extra teamgesprekken zijn nodig om verder escalatie te voorkomen.

Door dit te schetsen kunt u uitrekenen hoeveel verzuimkosten u jaarlijks  maakt. De kosten van mijn Leefstijlprogramma wegen daar ruimschoots tegen op! 

Oorzaken langdurig ziekteverzuim

De oorzaken van langdurig ziekteverzuim (42 tot en met 730 dagen) verschillen per levensfase.

Tussen het 25e en 45e levensjaar wordt het verzuim grotendeels veroorzaakt door psychische aandoeningen (werkdruk, werkstress, conflicten op het werk).

Hierna neemt het aandeel werknemers dat verzuimt wegens psychische aandoeningen af en wordt het verzuim voornamelijk veroorzaakt door overige aandoeningen welke vaak leefstijl gerelateerd zijn (hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, neurologische aandoeningen, urogenitale klachten, longklachten etc.).

Mijn oplossing!

Door met uw werknemers aan de slag te gaan gaan we naar de kern van een gezonde leefstijl. Zo zorgen we samen voor een blijvende verandering bij de werknemers, zodat zij duurzaam inzetbaar blijven.

Fitter, gemotiveerder en scherper. Zo zijn zij van nog grotere waarde voor het bedrijf, nu en in de toekomst!  

Op basis van onderstaande gegevens bouw ik mijn Werk aan Leefstijl programma met hen op;

  • 21.7% rookt
  • 50.1% heeft overgewicht
  • 8.5% drinkt overmatig
  • 17% van de werknemers ervaart burn-out achtige klachten
  • 20% ervaart klachten omtrent de slaap
  • 50.9% voldoet niet aan de beweegnorm

Samen zorgen voor een duurzame, succesvolle organisatie? 

Neem gerust contact op dan gaan we hier samen mee aan de slag!